Gå till standardsida

Om oss

Tillbaka

Ipool effektiviserar personalkommunikation, bemanning och schema för dig inom detaljhandeln. Alla ipoolprodukter är webbaserade och kan nås från alla platser i världen, där du har en dator med internet. Det gör att du har en lättillgänglig tjänst som kan underlätta ditt och din personals arbete.

Ipool är skalbart, vilket innebär att du enbart väljer de delar som är intressanta för just din verksamhet.

Ipools produkter fungerar även i mobilen och läsplattan (iPhone, iPad och Android). På så vis ökar du tillgängligheten för dig och dina medarbetare ytterligare.

Gå till standardsida

Våra produkter

Tillbaka

Alla ipools produkter är webbaserade och kan nås från alla platser i världen där du har en dator med internet. Det gör att du har en lättillgänglig tjänst som kan underlätta ditt och din personals arbete. Ipool av skalbart vilket innebär att du väljer enbart de delar som är intressant för er verksamhet.

Ipool produkter fungerar även i mobilen, iPhone och Android telefoner. På så vis så ökar du tillgängligheten för dig och dina medarbetare ytterligare.

Ipool effektiviserar personal kommunikation, bemanning och schema.

Small

Ipool Small finns i två varianter, båda med SMS funktionaliteten.

Det ena alternativet är med Webbschema så att alla medarbetarna kan se sitt aktuella schema på sin egen dator eller smartphone.

Det andra alternativet är med personalkommunikation, här kan ni skicka alla typer av filer till er personal, varje medarbetare får bekräfta att de ”läst och förstått” informationen. Ipool håller koll på vilka som har läst eller ej. Det ger er möjligheten att säkerställa att alla har tagit del av viktig information.

Medarbetarna kan även svara och skicka meddelanden mellan varandra. En anslagstavla finns även med för att påminna om dagens händelser. Varje anställd har egen inloggning till sin egen sida i ipool.

ipool small ipool small

Medium

Ipool medium innehåller båda alternativen i ipool small, dvs SMS, schema och personalinformation/kommunikation. Ipool Medium erbjuder samma möjlighet till integration av schemaläggningsprogrammet Til-Tid som ipool small.

ipool medium

Large

Ipool large innehåller det som finns i ipool medium plus bemanning.

Bemanning innehåller följande funktioner:

  • Inkomna lediga tider (automatiskt från Til-Tid)
  • Utlagda lediga tider, till personalen
  • Bokade tider, för godkännande. (skickas automatiskt vidare till Til-Tid)
  • Byten av tider (för godkännande) (skickas automatiskt vidare till Til-Tid)
  • Sjukanmälan (skickas automatiskt vidare till Til-Tid)
  • Ledighetsansökan (skickas automatiskt vidare till Til-Tid)

Syftet med bemanningen är att minska er administrationen och lyfta över ansvaret och arbetet på era medarbetare men med 100% kontroll.

ipool large

Cluster

Ipool Cluster är vår lösning för kedjor eller för butiker som samverkar med gemensam personalpool t.ex. I en stad. Även denna lösning kan fungera som en portal eller intranät. Kontoret ser alla butikers schema och vad som händer i butikernas personal bemanning. Det går även att driftas som en central bemanningslösning för alla butiker i företaget/regionen/distriktet/staden för att effektivisera bemanningen och ha kontroll på personalbemanningen i butikerna.

ipool large

Time

ipool Time är en enkel webbaserad tidredovisningslösning som är användarvänlig och kan användas i en Dator/ipad eller kassa som är internetansluten. Programmet kan användas helt fristående eller i samband med ipool. ipool Time är även sammankopplat med schemaläggningsprogrammet Til-Tid.

ipool time

Customer

Ipool Customer är till för dig som vill nå dina kunder med riktade SMS erbjudanden och som vill bygga upp din egen kunddatabas. Här har ni möjligheten att segmentera kunderna t.ex. efter intressen, hushållstorlek, kön, postnummer områden mm och genom sök funktionaliteten i programmet söka fram ”rätt” målgrupp för ditt erbjudande.

Dessutom så erhåller ni en egen ”signupsida” dvs en sida där kunderna själva kan registrera sig för intresse om att de vill erhålla erbjudanden via SMS. Denna sida kan ni länka ifrån er hemsida. Registreringen går direkt in i ipool Customer. Kontakta oss så berättar vi mer.

ipool customer
Gå till standardsida

4Retail Sweden AB

Tillbaka

4Retail Sweden AB

Adress Stockholm:
Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm

Sälj: 08- 28 26 31

Support: 08- 28 26 33

Ring oss
Karta
Kontakta oss

Adress Västerås:
Biskopsgränd 7, 722 11 Västerås

Sälj: 08- 28 26 31

Support: 08- 28 26 33

Ring oss
Karta
Kontakta oss

facebook

Gå till standardsida

Meddelande